Trang chủ >> Hợp tác quốc tế

Vui lòng nhập thông tin bên dưới để download!

Download

- Sẵn sàng nhận chuyển giao công nghệ cho các sản phẩm mới.
- Sẵn sàng liên doanh với các công ty có tiềm năng và công nghệ tiên tiến trên thế giới.
- Sẵn sàng gia công, trao đổi hàng hóa với các đối tác trong và ngoài nước.

Copyright © 2013 Daphat. All rights reserved