Trang chủ >> Công nghệ sản xuất

Vui lòng nhập thông tin bên dưới để download!

Download

- Thiết bị, Máy móc công nghệ Châu Âu với các hãng sản xuất: Niehoff, Samp, Setic…chiếm 80%.

- Thiết bị, Máy móc công nghệ Nhật Bản, Đài Loan…chiếm 20%.

Cụ thể một số máy chính như:

1. Máy kéo ủ liên tục (Máy kéo đại).

 

 

- Hiệu máy: Niehoff M355.

- Số khuôn : 15 khuôn.

- Số dây : 01 dây.

- Đường kính dây vào: 8.0 mm.

- Đường kính dây ra: từ 1.04 mm đến 4.5 mm.

2. Máy kéo nhiều đường

 

 

 

 - Hiệu máy: Samp MT80

- Số dây: 16 đường.

- Đường kính dây vào : 2.0 mm.

- Đường kính dây ra: từ 0.18 mm đến 1.05 mm.

- Tốc độ: 35m/s.

3. Máy kéo nhiều đường

 - Hiệu máy : Samp

- Số dây: 8 đường.

- Đường kính dây vào : 1.0 mm.

- Đường kính dây ra: từ 0.15 mm đến 0.3 mm.

- Tốc độ: 30m/s.

Copyright © 2013 Daphat. All rights reserved